Lidmaatschap

Lid worden
Heb je een EHBO-diploma of bijv. het certificaat EHaK (eerstehulp aan kinderen)? Dan kun je lid worden van onze vereniging. Leden krijgen ieder jaar een oproep voor de herhalingslessen. Het volgen van deze lessen is vereist voor het behoud van het diploma.

Je kunt je inschrijven bij onze vereniging via dit inschrijfformulier: Inschrijfformulier KNV afdeling Buitenpost. Het ingevulde formulier kun je sturen naar het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.

Contributie 2022
De basiscontributie is € 25 voor leden die het certificaat EHaK (eerstehulp aan kinderen) of het basis EHBO-diploma bezitten en de avondherhalingslessen volgen bij onze vereniging.
Leden die de ééndaagse herhalingscursus volgen, betalen hiervoor € 10 extra.

Wordt de contributie door je werkgever betaald? Dan is de contributie € 35. We sturen een factuur naar je werkgever, bij voorkeur via de e-mail.

De contributie is € 15,00 voor leden die alleen het certificaat Reanimatie/AED bediening hebben.

De kosten voor verlenging van diploma’s en certificaten zijn bij de contributie inbegrepen!

De contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De contributie moet jaarlijks voor 1 oktober  worden voldaan op rekeningnummer
NL45 RABO 0363 0114 63 t.n.v. EHBO Buitenpost-Gerkesklooster o.v.v.: contributie (jaar) en de volledige naam met eventuele meisjesnaam van degene voor wie wordt betaald.
Bij het sturen van een herinnering zijn we helaas genoodzaakt het bedrag met € 5 te verhogen.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap kan tot 1 september van het huidige jaarDit kan schriftelijk bij het secretariaat (De Lange Schoor 40, 9285 MC Buitenpost) of per e-mail (ehbobuitenpost@hotmail.com).
Let op! Bij opzeggingen na 1 september moet de volledige contributie worden betaald.