Lidmaatschap

Lid worden
Heb je een EHBO diploma of bijv. het certificaat EHaK (eerste hulp aan kinderen)? Dan kun je lid worden van onze vereniging. Leden krijgen ieder jaar een oproep voor de herhalingslessen. Het volgen van deze lessen is vereist voor het behoud van het diploma.

Je kunt je inschrijven bij onze vereniging via dit inschrijfformulier: Inschrijfformulier KNV afdeling Buitenpost. Het ingevulde formulier kun je sturen naar het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.

Contributie
De contributie voor het seizoen 2020-2021 is € 25 voor leden die het basis EHBO-diploma bezitten (incl. EHaK en Reanimatie/AED bediening).
(De contributie voor 2021-2022 wordt in de ALV van 30 maart 2021 vastgesteld)
Wordt de contributie door je werkgever betaald, dan is de contributie € 35. We sturen dan een rekening, bij voorkeur via de e-mail.
* Voor de herhalingslessen EHBO op zaterdag geldt een toeslag van € 10.

De contributie is € 15,00 voor leden die alleen het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) of Reanimatie/AED bediening hebben.

De kosten voor verlenging van diploma’s en certificaten zijn bij de contributie inbegrepen!

De contributie moet jaarlijks voor 1 oktober  worden voldaan op rekeningnummer
NL45 RABO 0363 0114 63 t.n.v. EHBO Buitenpost-Gerkesklooster o.v.v.: contributie (jaar) en de volledige naam met eventuele meisjesnaam van degene voor wie wordt betaald.
Bij het sturen van een herinnering zijn we helaas genoodzaakt het bedrag met € 5 te verhogen.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap kan tot 1 september van het huidige jaarDit kan schriftelijk bij het secretariaat (De Lange Schoor 40, 9285 MC Buitenpost) of per  e-mail (ehbobuitenpost@hotmail.com).
Let op! Bij opzeggingen na 1 september moet de volledige contributie worden betaald.