Bestuur

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jan van der Bij
Secretaris: Dineke de Kok
Penningmeester: Rob de Vries
Ledenadministratie: Annemarie Weijer
Notulist en PR: Sigrid Keimpema