Afscheid Hieke Stellema, welkom Rob de Vries

Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen, ledenadministratie en andere hand en spandiensten binnen het bestuur zijn jarenlang in vertrouwde handen geweest bij Hieke Stellema.
Na 2 bestuursperiodes geeft zij nu het stokje door aan Rob de Vries. Hieke bedankt!

Advertenties

Jubileum draagspeld voor jubilarissen

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 11 september hebben Anja Bruining – Bremer en Sjoukje Venema een jubileum draagspeld ontvangen voor hun 25 jarig jubileum. Beide dames hebben al 25 jaar een geldig EHBO diploma en zijn lid van de KNV EHBO. Zij hebben zich in al die jaren regelmatig ingezet als hulpverlener.

Vereniging verwelkomt 200ste lid!

Onlangs hebben de cursisten van de Basiscursus EHBO examen gedaan. Alle kandidaten zijn geslaagd! Tijdens de diploma uitreiking op 27 maart werd bekend wie van hen daarbij officieel ons 200e lid is geworden! Dit is Baukje van der Bij. Zij kreeg een attentie en felicitaties van voorzitter Jan van der Bij (geen familie ;-)).

We feliciteren ook alle andere geslaagden: Marja Verleun, Ans van der Tempel, Geert Hoogsteen, Johan van der Veen, Harm Brander, Marijke Land, Menno Kraak, Rob de Vries, Bart Mariën, Harmina Land en Antje Beets-Koster. Alle kersverse diplomahouders zijn lid geworden van onze vereniging of een collega EHBO vereniging.

200ste lid: Baukje van der Bij ontvangt een attentie van voorzitter Jan van der Bij