Oplossing puzzel Pleisterpost oktober

De letters vormden samen het woord: tourniquet.
Een tourniquet gebruik je bij zeer ernstige bloedingen, zoals slagaderlijke bloedingen.

bron foto: hetoranjekruis.nl