Afscheid Hieke Stellema, welkom Rob de Vries

Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen, ledenadministratie en andere hand en spandiensten binnen het bestuur zijn jarenlang in vertrouwde handen geweest bij Hieke Stellema.
Na 2 bestuursperiodes geeft zij nu het stokje door aan Rob de Vries. Hieke bedankt!

Advertenties